Actualització Dades - Socis AEP Camp Congost 2021

Raó Social *

Nom Comercial *

NIF / CIF *

A quin Polígon Industrial pertany? *

Pertany a un grup empresarial? En cas afirmatiu, indicar-ho *

Any de constitució *

Sector de l'Activitat *

Descripció de l'Activitat i client/s final/s (2-3 línies) *

Nombre de treballadors 2021 *

Situació de l'empresa davant la Crisi Sanitària (Covid-19) *


És propietari de la nau/local on esteu instal·lats? *

En cas d'estar de lloguer, indicar-nos qui és el propietari (contacte, telèfon, correu electrònic) *

Número de guals *

Disposeu d'aparcament dins l'establiment? En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de places *


Servei de Neteja *

Gestió de Residus *

Seguretat Privada *

Servei de Telecomunicacions (Fibra Òptica) *

Comercialitzadora Electricitat *


Quines creus que són les actuacions prioritàries que ha de portar a terme l'Associació aquest any? Ex: mobilitat, neteja, etc. (Detall en 4/5 línies) *


CLÀUSULA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ASSOCIATS: RESPONSABLE: Associació d’Empresaris i propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp, Camí del mig, 22, Can Muntanyola. CP:08401, Granollers – Barcelona amb correu electrònic: info@picampocongost.cat; CIF: G66688565. FINALITAT: Gestionar l’alta, complir amb les funcions i finalitats descrites als Estatuts i, remetre-li comunicacions informatives i comercials relacionades amb el nostre àmbit, i fins i tot per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord d’afiliació i interès legítim en remetre informacions comercials d’interès pel nostre àmbit. CESSIONS: Organismes públics i privats necessaris pels nostres finalitats i, les legalment previstes. CONSERVACIÓ: Durant l’alta a l’entitat i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). *