Dades Socis PI Jordi Camp i Congost.

Raó Social *

Nom Comercial *

NIF/CIF *

Pertany a un grup empresarial? En cas afirmatiu, indicar-ho *

Polígon Industrial al que pertany *

Any d'arribada al Municipi/Polígon *

En cas d'ermpesa familiar, indicar generació actual *

Sector d'Activitat *

CNAE (4 Dígits) *

Descripció de l'Activitat (2/3 línies) *

Nombre de Treballadors *


Es propietari del local/nau on esteu instal·lats? *

En ca d'estar de lloguer, indicar-nos qui es el propietari? (contacte, telèfon, correu electrònic) *

Metre quadrats del local/nau? de la parcel·la? *

Número de Guals *

Disposeu de pàrquing dins de l'establiment? En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de places *


Servei de Neteja *

Servei de Jardineria *

Gestor de Residus *

Servei de Seguretat *

Servei de Telecomunicacions (Banda Ampla) *


Quines considera les accions prioritàries a portar a terme per part de l'Associació? *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE CONGOST I JORDI CAMP (G66688565) Camí del Mig, 2. Can Muntanyola (08401, Granollera - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@picampcongost.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) *