Projecte Autoconsum - Plaques Fotovoltaiques

Polígon *

Raó Social *

Persona de Contacte - Càrrec *

Correu Electrònic *

Codi CUPs? (codi de 20 digits que trobareu a la factura) *

Adreça Subministraments *

Sou propietaris de la nau? *

Si otros, precisar

De quin material es la vostra teulada? *

Teniu més d'una ubicació al polígon i/o a altres polígons del municipi? En cas afirmatiu, detall (adreça) de les ubicacions i material de les teulades. *


Disposa d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum? *

Quina és la potència instal·lada?

Percentatge d'excedents d'energia de la seva instal·lació?

En cas de no disposar d'una InstFOTOV, estaríeu interessats en invertir en una? *

Si altres, precisar

En quin tipus de projecte us sentiríeu més còmodes? *


Participeu del projecte de compra agregada de Granollers Mercat?

En cas afirmatiu, com?


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE CONGOST I JORDI CAMP (G66688565) Camí del Mig, 2. Can Muntanyola (08401, Granollera - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@picampcongost.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) *